سامانه ناوگون

جامع‌ترین سیستم مدیریت حمل و نقل در ایران

موقعیت لحظه ای
در هر زمان موقعیت لحظه‌ای ناوگانتان را مشاهده کنید
گزارش‌گیری پیشرفته
با استفاده از سیستم گزارش‌گیری پیشرفته ناوگون تمام داده‌های مربوط به ناوگان خود را دریافت کنید
تشخیص خطاهای راننده
در صورت بروز هرگونه خطا از طرف راننده در همان لحظه خبردار شوید

امکانات

پایش لحظه‌ای موقعیت ناوگان

با استفاده از ناوگون می‌توانید به صورت لحظه‌ای وضعیت ناوگانتان شامل موقعیت، جهت حرکت و سرعت را مشاهده کنید

بررسی رفتار رانندگان

با استفاده از ناوگون می‌توانید، میزان توقف، خطاهای رانندگان و تاریخچه سفرهای رانندگان را مشاهده کنید

دریافت گزارش تمام سفرها

با استفاده از ناوگون می‌توانید به صورت لحظه‌ای وضعیت ناوگانتان شامل موقعیت، جهت حرکت و سرعت را مشاهده کنید

Tracker اختصاصی

مخصصان شرکت آتروان با تکیه بر دانش فنی خود توانسته‌اند دستگاه‌های tracker کاملا اختصاصی را تولید کنند