درباره آتروان

خانه؛ جایی که بیشتر از هرجای دیگری در آن احساس راحتی می‌کنیم. جایی که با نوشیدن یک لیوان چای، با داشتن گفتگویی محبت آمیز با همسر و فرزندان و یا با استراحتی کوتاه روی کاناپه، سختی‌های یک روز کاری را به دست فراموشی می‌سپاریم. خانه باید آسوده‌ترین مکان دنیا باشد؛ جایی که زندگی در آن و نگهداری‌اش ما را به سختی نیندازد. چقدر خوب می‌شود اگر خود خانه در این راه به ما کمک کند!
ما در آتروان با ارائه‌ی محصولات خانه هوشمند، سعی در تبدیل این رویا به واقعیت داریم. خانه هوشمند آتروان خانه‌ای است که در آن کارهای سخت آسان می‌شود، هزینه‌های نگهداری از خانه کاهش می‌یابد، و در نهایت زندگی به رویایی شیرین تبدیل می‌شود؛ رویایی شیرین حین استراحت روی کاناپه!