هر لحظه هزینه‌ی برقتان را بدانید، نه هر دو ماه!

اپ اکوسنس با در نظر گرفتن تعرفه‌ی دقیق برق ساختمان شما، هزینه‌ی واقعی مصرفتان از ابتدای ماه را به ریال نمایش می‌دهد. این عددی است که به شما کمک می‌کند هزینه‌هایتان را کنترل کنید، نه رقم‌های نامفهوم مصرف انرژی به کیلووات ساعت!

فکر می‌کنید مبلغ قبض برقتان واقعی نیست؟

با دریافت تاریخچه‌ی مصرف بین دو تاریخ دلخواه در اپ اکوسنس، هزینه‌ی بهای پایه ۲قبضتان را با هزینه‌ای که اکوسنس نشان می‌دهد مقایسه کنید و مطمئن شوید کنتور درست کار می‌کند.

با برنامه‌ریزی هزینه‌ها را کاهش دهید

با مشاهده مقدار مصرف در هر یک از بازه‌های کم‌باری، میان‌باری و اوج مصرف، برای استفاده از وسایل برقی پر مصرف برنامه‌ریزی کنید و مبلغ قبض برقتان را کاهش دهید۳.

برای آچار به دست‌ها

با مشاهده لحظه‌ای ولتاژ، جریان و توان مصرفی مطمئن شوید که همه‌ چیز به خوبی کار می‌کند و در صورت افت ولتاژ برق، قبل از آن که دیر شود از آسیب‌رسیدن به وسایل جلوگیری کنید.