img
آنالیزر مصرف انرژی (EcoSense)
آثار زیست‌محیطی ناشی از تولید برق در نیروگاه‌های سوخت فسیلی و تجدیدناپذیری این سوخت‌‌ها، خطرات مرتبط با نیروگاه‌های هسته‌‌ای و ... منجر به نگرانی بیشتر مسئولان در رابطه با نحوه مصرف انرژی برق شده است.
آنالیزر مصرف انرژی (EcoSense)
آثار زیست‌محیطی ناشی از تولید برق در نیروگاه‌های سوخت فسیلی و تجدیدناپذیری این سوخت‌‌ها، خطرات مرتبط با نیروگاه‌های هسته‌‌ای و ... منجر به نگرانی بیشتر مسئولان در رابطه با نحوه مصرف انرژی برق شده است.
img
آشنایی با محصول EcoSense
مسئولان در رابطه با نحوه مصرف انرژی برق شده است. رسیدن به اهداف در نظر گرفته ‌شده برای رویکرد هدفمندی یارانه ها و به طور ویژه در زمینه مصرف انرژی برق، به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به نحوه مصرف برق از سوی عموم مردم و میزان اهتمام آنها در جهت اصلاح هر چه بیشتر الگوی مصرف اشاره کرد. آگاه کردن مردم نسبت به الگوی مصرف برق و همچنین اجرای تعرفه‌بندی روی مصرف برق مشترکین، گام‌هایی در جهت اصلاح الگوی مصرف برق است اما بی‌اطلاع بودن مشترکین از میزان مصرف برق خود در طول شبانه روز و اینکه هر دستگاهی چه میزان انرژی برق مصرف می‌کند، باعث شده است.
گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین به استفاده بهینه از انرژی برق و مدیریت نحوه مصرف می‌باشد. سیستم طراحی شده بدون قطع کردن مسیر برق و به اصطلاح به صورت غیر تهاجمی میزان مصرف برق منزل را اندازه‌گیری می‌کند و می‌توان میزان مصرف لحظه‌ای، ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه را مشاهده کرد. با توجه به فراگیری گوشی‌های هوشمند، در دسترس‌ترین و ارزان‌ترین راه نمایش اطلاعات مربوط به مصرف برق منزل، بر روی صفحه نمایش این گوشی‌ها می‌باشد که در این سیستم نیز همین رویکرد مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به ذکر است که کاربر هم میتواند به صورت محلی (local) میزان مصرف خود را مانیتور کند و هم با اتصال به اینترنت میتواند از هر جای کره زمین مصرف خود را مشاهده کند.
گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین به استفاده بهینه از انرژی برق و مدیریت نحوه مصرف می‌باشد. سیستم طراحی شده بدون قطع کردن مسیر برق و به اصطلاح به صورت غیر تهاجمی میزان مصرف برق منزل را اندازه‌گیری می‌کند و می‌توان میزان مصرف لحظه‌ای، ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه را مشاهده کرد. با توجه به فراگیری گوشی‌های هوشمند، در دسترس‌ترین و ارزان‌ترین راه نمایش اطلاعات مربوط به مصرف برق منزل، بر روی صفحه نمایش این گوشی‌ها می‌باشد که در این سیستم نیز همین رویکرد مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به ذکر است که کاربر هم میتواند به صورت محلی (local) میزان مصرف خود را مانیتور کند و هم با اتصال به اینترنت میتواند از هر جای کره زمین مصرف خود را مشاهده کند.، در دسترس‌ترین و ارزان‌ترین راه نمایش اطلاعات مربوط به مصرف برق منزل، بر روی صفحه نمایش این گوشی‌ها می‌باشد که در این سیستم نیز همین رویکرد مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به ذکر است که کاربر هم میتواند به صورت محلی (local) میزان مصرف خود را مانیتور کند و هم با اتصال به اینترنت میتواند از هر جای کره زمین مصرف خود را مشاهده کند.
آشنایی با محصول EcoSense
مسئولان در رابطه با نحوه مصرف انرژی برق شده است. رسیدن به اهداف در نظر گرفته ‌شده برای رویکرد هدفمندی یارانه ها و به طور ویژه در زمینه مصرف انرژی برق، به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به نحوه مصرف برق از سوی عموم مردم و میزان اهتمام آنها در جهت اصلاح هر چه بیشتر الگوی مصرف اشاره کرد. آگاه کردن مردم نسبت به الگوی مصرف برق و همچنین اجرای تعرفه‌بندی روی مصرف برق مشترکین، گام‌هایی در جهت اصلاح الگوی مصرف برق است اما بی‌اطلاع بودن مشترکین از میزان مصرف برق خود در طول شبانه روز و اینکه هر دستگاهی چه میزان انرژی برق مصرف می‌کند، باعث شده است.
گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین به استفاده بهینه از انرژی برق و مدیریت نحوه مصرف می‌باشد. سیستم طراحی شده بدون قطع کردن مسیر برق و به اصطلاح به صورت غیر تهاجمی میزان مصرف برق منزل را اندازه‌گیری می‌کند و می‌توان میزان مصرف لحظه‌ای، ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه را مشاهده کرد. با توجه به فراگیری گوشی‌های هوشمند، در دسترس‌ترین و ارزان‌ترین راه نمایش اطلاعات مربوط به مصرف برق منزل، بر روی صفحه نمایش این گوشی‌ها می‌باشد که در این سیستم نیز همین رویکرد مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به ذکر است که کاربر هم میتواند به صورت محلی (local) میزان مصرف خود را مانیتور کند و هم با اتصال به اینترنت میتواند از هر جای کره زمین مصرف خود را مشاهده کند.
گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین به استفاده بهینه از انرژی برق و مدیریت نحوه مصرف می‌باشد. سیستم طراحی شده بدون قطع کردن مسیر برق و به اصطلاح به صورت غیر تهاجمی میزان مصرف برق منزل را اندازه‌گیری می‌کند و می‌توان میزان مصرف لحظه‌ای، ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه را مشاهده کرد. با توجه به فراگیری گوشی‌های هوشمند، در دسترس‌ترین و ارزان‌ترین راه نمایش اطلاعات مربوط به مصرف برق منزل، بر روی صفحه نمایش این گوشی‌ها می‌باشد که در این سیستم نیز همین رویکرد مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به ذکر است که کاربر هم میتواند به صورت محلی (local) میزان مصرف خود را مانیتور کند و هم با اتصال به اینترنت میتواند از هر جای کره زمین مصرف خود را مشاهده کند.، در دسترس‌ترین و ارزان‌ترین راه نمایش اطلاعات مربوط به مصرف برق منزل، بر روی صفحه نمایش این گوشی‌ها می‌باشد که در این سیستم نیز همین رویکرد مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به ذکر است که کاربر هم میتواند به صورت محلی (local) میزان مصرف خود را مانیتور کند و هم با اتصال به اینترنت میتواند از هر جای کره زمین مصرف خود را مشاهده کند.
کاربردها
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
موارد استفاده
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
لوازم جانبی
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
img
کاربردها
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
موارد استفاده
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
اوازم جانبی
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
 • گامی تاثیرگذار در جهت تشویق مشترکین بهه
img