شرکت اندیشه فرتاک امیرکبیر ( آتروان )
آتروان فعال در حوزه کارآفرینی، با سرمایه‌گذاری هوشمند فـرصت ارزشمنـدی را در اختیار استارتـاپ‌ها قـرار می‌دهد که میزان این سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین به توان و پشتکار تیـم‌ها، توسعه خـدمات و برنامه‌ریزی‌های رشد مـحصول بستگی دارد.
با خدمات ما آینده ات را هوشمند کن !
خدمات
Card image
آتروان با به کار گیری نیروهای متخصص در زمینه های نرم افزار، سخت افزار و رایانش ابری ارایه دهنده به روز ترین وخدمات در میباشد.
پروژه ها
Card image
بخشی از پروژه های ما در زمینه های هوشمند سازی صنعتی انواع ساختمان های اداری ،مسکونی و… میباشد. ازجمله دیگر پروژه های ما در زمینه هوشمند سازی شهری و اینترنت اشیا و …
درباره ما
Card image
تلاش برای جذب سرمایه تنها یکی از راه‌های رشد نیست بلکه یکی از ابزارهای قدرتمند شبکه‌سازی و گفتگوی موثر با افراد موفق و متخصص نیز هست.
خدمات
Card image
آتروان با به کار گیری نیروهای متخصص در زمینه های نرم افزار، سخت افزار و رایانش ابری ارایه دهنده به روز ترین وخدمات در میباشد.
پروژه ها
Card image
بخشی از پروژه های ما در زمینه های هوشمند سازی صنعتی انواع ساختمان های اداری ،مسکونی و… میباشد. ازجمله دیگر پروژه های ما در زمینه هوشمند سازی شهری و اینترنت اشیا و …
درباره ما
Card image
تلاش برای جذب سرمایه تنها یکی از راه‌های رشد نیست بلکه یکی از ابزارهای قدرتمند شبکه‌سازی و گفتگوی موثر با افراد موفق و متخصص نیز هست.
آشنایی با محصولات
خانه هوشمند (Smart Home)
امروزه میزان اهمیت انرژی برق و پرهزینه بودن فرآیند تولید آن با رویکرد کشور به سمت هدفمندی یارانه ها، بیشتر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. از سوی دیگر آثار زیست‌محیطی ناشی از تولید برق در نیروگاه‌های سوخت فسیلی و تجدیدناپذیری این سوخت‌‌ها، خطرات مرتبط با نیروگاه‌های هسته‌‌ای و ... منجر به نگرانی بیشتر مسئولان در رابطه با نحوه مصرف انرژی برق شده است. رسیدن به اهداف در نظر گرفته ‌شده برای رویکرد هدفمندی
Card image
Card image
شهر هوشمند (Smart city)
امروزه میزان اهمیت انرژی برق و پرهزینه بودن فرآیند تولید آن با رویکرد کشور به سمت هدفمندی یارانه ها، بیشتر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. از سوی دیگر آثار زیست‌محیطی ناشی از تولید برق در نیروگاه‌های سوخت فسیلی و تجدیدناپذیری این سوخت‌‌ها، خطرات مرتبط با نیروگاه‌های هسته‌‌ای و ... منجر به نگرانی بیشتر مسئولان در رابطه با نحوه مصرف انرژی برق شده است. ر
fleet managing
این محصول برای اندازه گیری دما و رطوبت در مکان های مختلف مانند اتاق سرور،یخچال های صنعتی، و کنترل فرایند های مختلف در صنعت کاربرد دارد. همچنین می تواند به عنوان ترنسمیتر اطلاعات مورد نظر را با پروتکل های مختلف از جمله 4 to 20 mA, rs485,zigbee به اتاق کنترل ارسال نماید.
Card image
خانه هوشمند (Smart Home)
امروزه میزان اهمیت انرژی برق و پرهزینه بودن فرآیند تولید آن با رویکرد کشور به سمت هدفمندی یارانه ها، بیشتر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. از سوی دیگر آثار زیست‌محیطی ناشی از تولید برق در نیروگاه‌های سوخت فسیلی و تجدیدناپذیری این سوخت‌‌ها، خطرات مرتبط با نیروگاه‌های هسته‌‌ای و ... منجر به نگرانی بیشتر مسئولان در رابطه با نحوه مصرف انرژی برق شده است. رسیدن به اهداف در نظر گرفته ‌شده برای رویکرد هدفمندی
Card image
شهر هوشمند (Smart city)
امروزه میزان اهمیت انرژی برق و پرهزینه بودن فرآیند تولید آن با رویکرد کشور به سمت هدفمندی یارانه ها، بیشتر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. از سوی دیگر آثار زیست‌محیطی ناشی از تولید برق در نیروگاه‌های سوخت فسیلی و تجدیدناپذیری این سوخت‌‌ها، خطرات مرتبط با نیروگاه‌های هسته‌‌ای و ... منجر به نگرانی بیشتر مسئولان در رابطه با نحوه مصرف انرژی برق شده است. ر
Card image
fleet managing
این محصول برای اندازه گیری دما و رطوبت در مکان های مختلف مانند اتاق سرور،یخچال های صنعتی، و کنترل فرایند های مختلف در صنعت کاربرد دارد. همچنین می تواند به عنوان ترنسمیتر اطلاعات مورد نظر را با پروتکل های مختلف از جمله 4 to 20 mA, rs485,zigbee به اتاق کنترل ارسال نماید.
Card image
آتروان فعال در زمینه کارآفرینی
تلاش برای جذب سرمایه تنها یکی از راه‌های رشد نیست بلکه یکی از ابزارهای قدرتمند شبکه‌سازی و گفتگوی موثر با افراد موفق و متخصص نیز هست. این شرکت در کنار شبکه‌ای پویا از سرمایه‌گذاران و متخصصان حوزه کارآفرینی، با سرمایه‌گذاری هوشمند فرصت ارزشمندی را در اختیار استارتاپ‌ها قرار می‌دهد.